OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA

Osnivanje privrednog društva predstavlja deo paketa usluga

Klijentima nudimo stručnu pomoć naših zaposlenih:

  • savete pri izboru adekvatne pravne forme,
  • izradu potrebne dokumentacije,
  • podnošenje prijave APR-u,
  • preuzimanje rešenja i PIB-a,
  • izrada pečata i otvaranje poslovnog računa u banci.