Svojim klijentima nudimo kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada:

  • zarada za zaposlene i osnivače
  • ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi,ug. o delu, autorski ugovori i drugo
  • ostale naknade zarada (bolovanja, porodiljska bolovanja i drugo)
  • sva druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi

Pored samog obračuna i evidencije zarada zaposlenih, za klijenta obavljamo i kadrovske poslove:

  • ugovor o radu prilikom zapošljavanja radnika, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu, ug. o delu, autorski ugovori
  • elektronske prijave i odjave zaposlenih, odgovornih lica i osnivača u PIO i Zdravstvenom fondu
  • rešenja o godišnjim odmorima, potvrde o zaposlenju i visini plate…
  • upis primanja za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO
  • upis radnog staža zaposlenih u analitičku evidenciju Fonda PIO

Vodimo elektronski dosije svakog zaposlenog, evidenciju o svim obračunima i isplatama, kao i sastavljanje M-4 i PPP obrazaca.