Svojim klijentima nudimo pored standardnih knjigovodstvenih usluga (vodjenje knjiga finansijski) i niz dodatnih usluga prilagodjenih potrebama svakog pojedinačnog klijenta.Svakodnevno pratimo propise, upoznati smo sa svim aktuelnim zakonima čime vam omogućavamo da svoj biznis konstantno unapređujete i širite.

U radu koristimo najbolje računovodstvene programe. Oni omogućavaju apsolutno pregledan, jasan i precizan prikaz stanja vaseg poslovanja u svakom momentu. Naše knjigovodstvo je u potpunosti automatizovano. Komunikacija sa Poreskom upravom, bankama i drugim nadležnim organima obavlja se elektronskim putem.

Ovo su neke od usluga iz oblasti knjigovodstva koje pružamo:

 • Kompletno knjigovodstvo u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije
 • Obračun PDV-a i priprema PDV prijava
 • Obračun oslalih vrsta poreza
 • Izrada izveštaja za rukovodstvo na srpskom I engleskom jeziku na mesečnom nivou (P&L statement, Balance sheet)
 • Komunikacija sa regulatornim organima i klijentima
 • Priprema različitih poreskih prijava i administriranje ključne dokumentacije
 • Praćenje rokova plaćanja dobavljačima/bankama
 • Knjiženje transakcija vezanih za osnovna sredstava, nematerijalna ulaganja, lizing, PDV, rezervisanja, kao I svih poslovnih promena
 • Praćenje promena relevantnih računovodstvenih propisa i MRS-a i usklađenosti poslovanja
 • Usklađivanje stanja glavne knjige i finansijske operative, kupci, dobavljači
 • Pregled knjigovodstvene dokumentacije radi utvrđivanja ispravnosti informacija i korekcija iste
 • Priprema i održavanje računovostvene evidencije, blagajne i računa
 • Knjiženje, balansiranje i usklađivanje računa
 • Priprema i praćenje evidencije novčanih tokova
 • Priprema tenderske dokumentacije
 • Priprema dokumentacije za poslovne banke
 • Vođenje analitike i usaglašavanje stanja – osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materjial, gotovi proizvodi
  Izrada kalkulacija maloprodajnih I veleprodajnih, KEPU knjiga