Izrađujemo internu regulativu u skladu sa trenutno važećom zakonskom regulativom koja je sastavni deo poslovanja svakog privrednog društva. Svako privredno društvo, bez obzira na pravnu formu i delatnost, mora da organizije svoje poslovanje i donese odredjeni broj internih pravilnika, odluka,rešenja i ugovora

Izrada interne regulative podrazumeva:

 • Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnik o rukovanju gotovim novcem
 • Pravilnik o vršenju popisa
 • Odluka o radnom vremenu privrednog društva
 • Odluka o radnom vremenu zaposlenih
 • Odluka o nabavci osnovnih sredstava
 • Odluka o zabrani pušenja i licu odgovornom za sprovođenje te zabrane
 • Rešenje o godišnjem odmoru
 • Rešenje o plaćenom/neplaćenom odsustvu
 • Ugovor o radu
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Ugovor o povremenim i privremenim poslovima
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o autorskom delu