Naše usluge


Osnivanje

Osnivanje privrednog društva predstavlja deo paketa usluga

Savetovanje

Saveti pri izboru adekvatne pravne forme

Dokumentacija

Izrada potrebne dokumentacije, podnošenje prijava u APR

Banka

Izrada pečata i otvaranje poslovnog računa u banci

Bez obzira kojom delatnošću se bavite, da li imate razvijen biznis ili ste početnik u svom poslu, budite sigurni da angažovanjem naše računovodstvene agencije dobijate najkvalitetniju uslugu

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Svojim klijentima nudimo pored standardnih knjigovodstvenih usluga (vodjenje knjiga finansijski) i niz dodatnih usluga prilagodjenih potrebama svakog pojedinačnog klijenta.Svakodnevno pratimo propise, upoznati smo sa svim aktuelnim zakonima čime vam omogućavamo da svoj biznis konstantno unapređujete i širite.


Detaljnije

Obračun zarada i evidencija kadrova

Svojim klijentima nudimo kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada za zaposlene i osnivače, ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi, autorski ugovori i drugo


Detaljnije

Vođenje platnog prometa i E-Banking

Našim klijentima pružamo usluge bezgotovinskog platnog prometa, štedimo Vaše vreme i omogućavamo Vam da se u potpunosti posvetite oblasti u kojoj ste najbolji.


Detaljnije

Poreska administracija

Poreski organi su zainteresovani za pravilan obračun, urednu predaju poreskih prijava i redovnu uplatu pripadajućih obaveza koje proizilaze iz vašeg poslovanja.


Detaljnije

Usluge finansijskog, poreskog i ostalih vrsta konsaltinga

Pretplaćeni smo na stručne časopise tako da pravovremeno dobijanje obaveštenja o svim izmenama i dopunama zakona i propisa iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poreske oblasti i privrednog prava.


Detaljnije

Priprema, izrada i podnošenje seta finansijskih izveštaja

U skladu sa zakonom o računovodstvu privredna društva i preduzetnici su dužni da objavljuju svoje računovodstvene izveštaje za čiju izradu je potrebno znanje i stručnost. Mi smo tu da Vas posavetujemo i umesto vas sastavmoi i podnesemo set obaveznih finansijskih izveštaja (završni račun).


Detaljnije

Izrada interne regulative

Izrađujemo internu regulativu u skladu sa trenutno važećom zakonskom regulativom koja je sastavni deo poslovanja svakog privrednog društva. Svako privredno društvo, bez obzira na pravnu formu i delatnost, mora da organizije svoje poslovanje i donese odredjeni broj internih pravilnika, odluka,rešenja i ugovora


Detaljnije